× Bildiri ödülünü kazanan yazarlarımızı tebrik ederiz.

SAYKAD 2022 E-Kongre Katılım Belgenizi platform üzerinden indirilebilirsiniz.

Bir sonraki kongremizde görüşmek üzere …

SAYKAD 2022 Bildiri ödülünü kazanan yazarlarımızı tebrik ederiz. SAYKAD 2022 E-Kongre Katılım Belgenizi platform üzerinden indirilebilirsiniz.Bir sonraki kongremizde görüşmek üzere...

 10 ARALIK CUMARTESİ SAAT 20:45 TE SALON2

BİLDİRİ ÖDÜL JÜRİSİ DEĞERLENDİRMELERİ VE KAZANAN BİLDİRİLERİMİZ AÇIKLANACAKTIR. DEĞERLİ KATILIMLARINIZI BEKLERİZ.

 Kongre Bildiri Ödül Jürisi

Prof. Dr. Ayşe Küçükdeveci

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Dilek Ergin

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Erhan Eser

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer Aydemir

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Rukiye Pınar Bölüktaş

İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiEn İyi Bildiri Ödülleri


Ödülün adı: "SAYKAD, Prof. Dr. Hüray Fidaner En İyi Bildiri Ödülü"dür

En iyi bildiri ödülleri SAYKAD Kongrelerinde sunulan bildirilere verilir.

            Aday olma/aday gösterme: Ödüle aday olmak istenmediği özel olarak belirtilmedikçe kongrede bilimsel kurul tarafından sunulmaya kabul edilen tüm bildiriler aday olarak kabul edilir. Ödüle layık olmaları haline en çok (1inci, 2inci ve 3üncü) üç bildiri seçilebilir.

Seçim için ölçütler: Ödüle başvurmuş çalışmalar, seçiciler kurulunun her bir üyesi tarafından, aşağıdaki ölçütler göz önünde tutularak teker teker değerlendirilir. Bu araştırma;

* Dünyada ve Türkiye’de sağlıkta yaşam kalitesi hakkındaki bilimsel birikime katkıda bulunuyor mu, özgün sonuçlara mı ulaşılmış?

* Özgün ve doğru metodoloji ile mi yürütülmüş; Yeni çalışmalar için perspektif sağlıyor mu?

* Çalışma doğru ve anlaşılır bir dille mi sunuluyor?

* Verilerin tablo ve grafiklerle sunulması da içinde olmak üzere, sunumun görsel niteliği ne düzeydedir?

Değerlendirme yöntemi ve seçiciler kurulu:

Bildiri değerlendirme yöntemi bilimsel içerik esas olmak üzere bilimsel ifade ve sunum biçimini de dikkate alacaktır. Ödül verilecek çalışmaların araştırma niteliğinde olması gerektiğinden kuramsal çalışmalar, gözden geçirme yazıları, olgu sunumları ödüle başvurmuş sayılmazlar. Ödül basılı belge niteliğinde manevi bir ödüldür. Ancak birincilik ödülüne layık görülen çalışmanın en çok iki yazarından bir sonraki kongre katılım bedeli alınmaz. Ödüllerin kongrede verilme yöntemi kongre programında ilan edilir.

Seçiciler Kurulu beş kişiden oluşur. Kurul üyelerinden birisi SAYKAD’ı temsilen SAYKAD Yönetim Kurulu Başkanıdır, diğer dört üye ise SAYKAD Yönetim Kurulu tarafından, sağlıkta yaşam kalitesi alanında isim yapmış kişiler arasından seçilir. Seçiciler Kurulu üyeliği gönüllü bir hizmet olarak yürütülür. Seçim kapalı oylamayla salt çoğunlukla yapılır. SAYKAD 2022 Online Kongremiz kapsamında toplantıya katılım linkimiz üstte belirtilmiştir.

Kongremize kayıt yaptıran katılımcılarımızın sistem üzerindeki mail adreslerine yanda belirtildiği gibi kişiye özel giriş şifresi gönderilecek ve bu şifre ile giriş yapılarak toplantımızı takip edebileceklerdir.


Kurs programlarına sadece kurs için kayıt yaptırıp ödeme yapan katılımcılarımız kabul edilecektir. ZOOM uygulamasında giriş yapılan hesabın ADINIZ SOYADINIZ ile kursa kayıt yapılan sistemdeki ADINIZ SOYADINIZ aynı olması gereklidir.PLATFORM GİRİŞ BİLGİLERİ ULAŞMAYAN KATILIMCILARIMIZ yunus@dalyatur.com ADRESİNE BİLGİ VERMELERİNİ RİCA EDERİZ.

Toplantıya giriş konusunda yardıma ihtiyaç duyulması durumunda yunus@dalyatur.com adresine mail gönderebilirsiniz.

00Gün
00Saat
:
00Dakika
:
00Saniye

 7.Uluslararası Sağlık Yaşam Kongresi kapsamında Akademik Teşvik Başvuru Kriterleri karşılanmamaktadır. Doçentlik kriterleri karşılanmaktadır.